Projekt RID (Raziskovanje informacijske družbe) izvaja Katedra za informatiko in metodologijo, FDV, in to že od leta 2004. Projekt poteka v okviru programa "Promocija znanosti" Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo"
  

Natečaj Raziskovanje informacijske družbe se v letu 2010 ne bo izvajal!

Hvala za razumevanje!

Ahrivska stran RID 2004-2007 je na  http://rid07.ris.org.